G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1 ~ No.4

Parent Koi :G Mako Kohaku 101cm

Date of birth:05,2018

Guarantee Female

No.1
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.2
G Mako Kohaku-2y old 60cm

MOVIE


No.3
G Mako Kohaku-2y old 64cm

MOVIE


No.4
G Mako Kohaku-2y old 68cm

MOVIE

Auction menu
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.4
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.5-No.35
Dynamite Ochiba Bloodline-2y old-Kohaku
No.36-No.48
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.49-No.64
American Dream-2y old-Sanke
No.65-No.83
American Dream-2y old-Sanke
No.84-No.99
Mikazuki-2y old-Sanke
No.100-No.109
Irousu-2y old-Showa
No.110-No.110
Hyakuju-2y old-Showa
No.111-No.122
Mako Kohaku-2y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.123-No.128
Mako Kohaku-2y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.129-No.137
Mako Kohaku-2y old-Kohaku-Male
No.138-No.146
TMJr.-2y old-Kohaku-Male
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.147-No.156
Mako Kohaku-2y old-Kohaku-Male
No.157-No.168
American Dream-2y old-Sanke-Male
No.169-No.179
Hyakuju-2y old-Showa-Male
No.180-No.181
TMJr.-2y old-Ginrin Kohaku-Male
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.182-No.188
ogon-3y old-Ogon
No.189-No.197
Additional Koi-1y old-sample
We will auction more than 2000 tosai koi.
No.**-No.**