G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.21 ~ No.33

Parent Koi :G Mako Kohaku

Date of birth:05,2018

Guarantee Female

No.21
G Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.22
G Mako Kohaku-2y old 54cm

MOVIE


No.23
G Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.24
G Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.25
G Mako Kohaku-2y old 52cm

MOVIE


No.26
G Mako Kohaku-2y old 54cm

MOVIE


No.27
G Mako Kohaku-2y old 53cm

MOVIE


No.28
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.29
G Mako Kohaku-2y old 54cm

MOVIE


No.30
G Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.31
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.32
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.33
G Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.20
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.21-No.33
TMJr.-2y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.34-No.43
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.44-No.75
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.76-No.113
Dynamite Ochiba Bloodline-2y old-Kohaku
No.114-No.145
American Dream-2y old-Sanke
No.146-No.170
American Dream-2y old-Sanke
No.171-No.186
Irousu-2y old-Showa
No.187-No.223
Mako Kohaku-2y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.224-No.233
Mako Kohaku-2y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.234-No.250
3y Female Mix-3y old
No.251-No.311
ogon-3y old-Ogon
No.312-No.323